Home >  Impressum

Impressum Website jutzler.swiss - JUTZLER AG

Verantwoordelijk voor deze website:

JUTZLER AG
Bahnhofstrasse 6e
3414 Oberburg
SWITZERLAND

Directie:
Walter Linder-Jutzler
Philipp Kuhn-Jutzler
Andreas Müller

MwSt.-Nr. CHE-101703317

Telefoon: +41 (0)34 428 31 22
E-Mail: admin(at)jutzler.swiss

Webdesign / realisatie / CMS

YOUHEY Communication AG
Oberburgstrasse 10
CH-3400 Burgdorf
www.youhey.ch 

Juridische opmerking

Copyright
© Copyright JUTZLER AG, 3414 Oberburg, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van de website jutzler.swiss is auteursrechtelijk beschermd. Sommige pagina’s kunnen ook afbeeldingen en teksten bevatten die onder het copyright van derden vallen. De inhoud van deze website mag alleen voor particuliere doeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik is voorbehouden. Meer bepaald mag de inhoud van deze website alleen met de schriftelijke toestemming van JUTZLER AG voor commerciële of niet-commerciële doeleinden verwerkt, veranderd, voor derden toegankelijk gemaakt, naar optische en elektronische gegevensdragers gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen of gebruikt worden. Met deze website wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de intellectuele eigendom van JUTZLER AG of derden.

Aansprakelijkheidsbeperkingen
Deze website werd zorgvuldig aangemaakt. Toch kan JUTZLER AG niet garanderen dat de informatie (ook die van derden) op de website exact en zonder fouten is. Dit geldt met name ook voor de teksten en afbeeldingen die ons door derden ter beschikking worden gesteld en die in bepaalde gevallen misschien auteursrechten en naburige rechten schenden. Indien ons een dergelijke schending wordt gemeld, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk van onze website verwijderen. Verder is iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
JUTZLER AG behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de ter beschikking gestelde informatie te wijzigen, aan te vullen of eventueel te verwijderen.
JUTZLER AG sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect zou kunnen optreden door of in verband met het bezoek, gebruik, de prestatie of het raadplegen van deze website of door de koppeling ervan aan andere websites.

Links en hyperlinks
Indien u bepaalde koppelingen (links en/of hyperlinks) op deze website aanklikt, verlaat u deze website en komt u op externe websites terecht. JUTZLER AG is niet verantwoordelijk voor de op deze websites aangeboden inhoud, producten, services of andere aanbiedingen.

Privacy


Bevoegde rechter
Bij geschillen is de rechter te Burgdorf (Regionalgericht Emmental-Oberaargau) bevoegd. Alleen het Zwitserse recht is van toepassing.