Home >  De Jutzler AG >  Privacy

Privacy

1 Inleiding

JUTZLER AG verheugt zich over uw bezoek aan onze website en over uw belangstelling voor onze producten en ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy, persoonlijkheidsrechten en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen u via deze online privacyverklaring informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website.

 

2 Gegevens

2.1    Rechtsgrond is artikel 6 AVG of DSG (Zwitserse wet op de gegevensbescherming)

De standaarden voor de gegevensverwerking door verwerkers volgens AVG/DSG worden gewaarborgd door de betreffende overeenkomsten.

Persoonsgegevens worden alleen naar derde landen overgedragen, daar opgeslagen en verwerkt als voor de gegevensbescherming een gelijkwaardig beschermingsniveau als in Zwitserland resp. de EU volgens AVG/DSG is gewaarborgd. JUTZLER AG heeft de in de branche gebruikelijke technische en organisatorische maatregelen voor de gegevensbeveiliging volgens AVG/DSG genomen.

De benoeming van een onafhankelijke functionaris voor gegevensbescherming volgens AVG/DSG is vanwege de bedrijfsactiviteiten van JUTZLER AG niet noodzakelijk.

2.2    Automatisch geregistreerde niet-persoonsgebonden gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Bij een dergelijk bezoek kennen wij alleen de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de gebruikte browser incl. besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek en de webpagina die u bij ons bezoekt.
Deze gegevens worden bij het gebruik opgeslagen om organisatorische en technische redenen.

Wij gebruiken de gegevens en informatie in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden.
U blijft als gebruiker anoniem.

2.3    Persoonsgegevens

Voor bepaalde services, het beantwoorden van individuele vragen of het verzenden van informatiemateriaal hebben wij echter meer informatie nodig (bijv. uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), die u ons bij uw aanvraag zelf dient mee te delen.

2.4    Gebruiksdoel van de persoonsgegevens

Een persoonsgebonden verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden of uw orders af te handelen. Uw persoonsgegevens worden hiervoor binnen Jutzler AG en zijn dochtermaatschappijen doorgegeven en gebruikt. Voor de afhandeling van uw aanvragen of bestellingen is het soms nodig om uw persoonsgegevens aan derden door te geven (bijv. verkooppartners of expediteurs). De aan derden doorgegeven gegevens worden door hen uitsluitend gebruikt voor het nakomen van hun verplichtingen of uitvoeren van hun taken. De gegevens worden hierbij in geen geval aan derden verkocht of doorgegeven.

2.5    Duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens worden slechts bewaard, zolang dit nodig is voor het verlenen van onze services, tenzij een wettelijke of juridische verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft.

 

3 Cookies

Bij uw bezoek aan onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar de door u gebruikte browser worden gestuurd. Deze tekstbestanden worden op uw harde schijf opgeslagen. Ook onze website plaatst zo’n klein bestand op uw computer, maar hierbij worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
De cookies dienen als informatie bij een volgend bezoek aan onze website. Hierdoor wordt u op onze website automatisch herkend en kan de navigatie makkelijker voor u worden gemaakt.

Desgewenst kunt u uw persoonlijke browser echter ook zodanig instellen, dat geen cookies worden aanvaard. In dit geval moet u er wel rekening mee houden dat u bepaalde services slechts beperkt kunt gebruiken en dat eventueel niet alle functies werken.

 

4 Links

Externe links die op onze website worden aangeboden, zijn geen bestanddeel van deze privacyverklaring. De gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de beheerders van de betreffende websites.
Bij directe en indirecte verwijzingen naar externe websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van JUTZLER AG liggen, kan JUTZLER AG slechts aansprakelijk worden gesteld, indien JUTZLER AG kennis heeft van de betreffende inhoud en indien het technisch gesproken voor JUTZLER AG mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. JUTZLER AG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik dat de links werden geplaatst, geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina’s kon worden vastgesteld. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gekoppelde pagina’s heeft JUTZLER AG geen invloed. Daarom distantieert JUTZLER AG zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud en alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk en niet diegene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 

5 Google

Google Kaarten
Deze website maakt gebruik van de Google Maps-service. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of de website aan uw behoeften aan te passen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google, evenals verdere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, zie: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google reCAPTCHA
Deze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland "Google"). De query wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een mens of door een geautomatiseerde, machinale verwerking is gedaan. De zoekopdracht omvat de overdracht van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google. Voor dit doel wordt uw invoer doorgestuurd naar Google en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door je browser als onderdeel van reCaptcha wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de VS. Voor gegevensoverdrachten naar de VS bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich onderworpen aan de vereisten. Door op de vraag te drukken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende bepalingen voor gegevensbescherming naar: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de beheerder van deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.
De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Als u een Google-gebruikersaccount hebt, kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in de instellingen onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "_anonymizeIp();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, zodat ze niet met een specifieke persoon in verband kunnen worden gebracht. Als de over u verzamelde gegevens aan een persoon kunnen worden toegewezen, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: Google Analytics deactiveren.

Daarnaast kunt u het gebruik van Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen, die de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat wanneer u alle cookies op uw eindapparaat verwijdert, deze opt-out-cookies ook worden verwijderd, d.w.z. dat u de opt-out-cookies opnieuw moet instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out-cookies worden per browser en computer/eindapparaat ingesteld en moeten daarom voor elke browser, computer of ander eindapparaat afzonderlijk worden geactiveerd.

Google WebFonts
Deze website gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van je computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vind je op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

 

6 Social plugins

Op onze website gebruiken wij ook zogenoemde ‘social plugins’. Deze plugins herkent u aan het logo van het betreffende sociale netwerk.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een ingeschakelde plugin bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder tot stand.
De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser doorgestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plugin wordt bepaalde informatie naar de derde aanbieder doorgestuurd en door hem opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en verdere bewerking van uw gegevens door de aanbieder en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van de aanbieders.

 

7 Inhoud van het online aanbod

JUTZLER AG geeft geen enkele garantie op de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen JUTZLER AG die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover JUTZLER AG geen schuld door opzettelijk of grof nalatig gedrag kan worden toegeschreven. JUTZLER AG geeft met name geen garantie dat de op www.jutzler.swiss opvraagbare inhoud vrij is van virussen, wormen en Trojaanse paarden of andere schadelijke bestanddelen. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte en gevolgschade die voor gebruikers of derden ontstaat door het gebruik van deze website, wordt binnen de grenzen van wat wettelijk toelaatbaar is, verworpen.

 

8 Intellectuele eigendom

Alles wat u op www.jutzler.swiss leest, hoort of ziet, is auteursrechtelijk beschermd. Zonder andersluidende instructie en zonder schriftelijke toestemming van JUTZLER AG mag de inhoud voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Het volledig of gedeeltelijk reproduceren, het elektronisch of conventioneel overdragen, veranderen of gebruiken van de inhoud voor publieke, private of commerciële doeleinden is uitsluitend toegestaan met de schriftelijke goedkeuring van JUTZLER AG. Voor links naar onze pagina’s is eveneens de schriftelijke toestemming van JUTZLER AG vereist.

 

9 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht gratis informatie op te vragen over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Indien uw gegevens onjuist of ten onrechte opgeslagen zijn, zullen wij deze corrigeren, blokkeren of verwijderen.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken.
Voor gewenste informatie, vragen, klachten of suggesties met betrekking tot de privacy kunt u terecht bij: datenschutz(at)jutzler.swiss

 

10 Functionaris voor gegevensbescherming

EU:
JUTZLER Benelux B.V., St.-Lambertusstraat 14, 5266AE Cromvoirt, Niederlande
Email: jutzlerbenelux(at)home.nl

Zwitserland:
JUTZLER AG, Bahnhofstrasse 6e, 3414 Oberburg, Schweiz
Email: datenschutz(at)jutzler.swiss

 

 

11 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring, de veiligheids- en privacymaatregelen te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Bij aanpassingen wordt de privacyverklaring overeenkomstig bijgewerkt in een actuele versie.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtspositie, worden de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daar niet door aangetast. Indien tussen Jutzler AG en de gebruikers van deze website een rechtsverhouding tot stand komt, valt deze – onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen – onder het Zwitserse recht. Voor alle geschillen in verband met deze website zijn – onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen – uitsluitend de gewone rechtbanken op de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap bevoegd.

 

13 Recht van beroep

In de Europese Unie bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

In Zwitserland heeft men geen recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

December 2023